Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

ÁSZF
ÁSZF

 

 

ÁSZF

Domain www.speedscooter.hu

E-mail speedscooter.webshop@gmail.com

Telefon +36 30 9699 153

Cégnév Ritzeld Norbert e.v.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)www.speedscooter.hu - hatályos ettől a naptól: 2024-01-01


PreambulumÜdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetévelkapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye felmunkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adataiNév: Ritzeld Norbert e.v.

Székhely: 8640 Fonyód Tabán utca 29.

Levelezési cím: 8640 Fonyód Tabán utca 29.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fonyód Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 50798065

Adószám: 67812482-1-34

Képviselő: Ritzeld Norbert

Telefonszám: +36 30 9699 153

E-mail: speedscooter.webshop@gmail.com

Honlap: http://www.speedscooter.hu

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85494934

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Bohemiasoft s.r.o. Eshop-gyorsan.hu

Székhely: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice

Elérhetőség: +36 1 701-0252,

info@eshop-gyorsan.hu

Weboldal: www.eshop-gyorsan.hu

FogalmakÁru:

a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagymeghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamintingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze vankapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nemtudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában,vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatáshiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit1. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF

generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.Felek: Eladó és Vevő együttesenFogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyFogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősülFunkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltseGyártó:
az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármelyolyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésénekfeltüntetésével önmagát gyártóként tünteti felInteroperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azonképessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusúárukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használjákKompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonostípusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használjákHonlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgálSzerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződésTartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára aszemélyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történőtárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítésétTávollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy acímzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, atelefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszközTávollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatásnyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg,hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévőeszközt alkalmaznakVállalkozás:
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyVevő/Ön:
a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személyJótállás:
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) aPolgári Törvénykönyv szerinti,1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért ajogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállásVételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.Vonatkozó jogszabályokA Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól2. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokravonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belüla vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapútartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításárólAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására ésdigitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)Korm. rendeletAz ÁSZF hatálya, elfogadásaA közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – ajelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza ajelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítésihatáridőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásánakfeltételeit.A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlaponelérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.A szerződés nyelve, a szerződés formájaA jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nemiktatja.E-számlaTársaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZFelfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.ÁrakAz árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalmanincs. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakatmódosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásantüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.Eljárás hibás ár eseténNyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:0 Ft-os ár,kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-oskedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).3. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, melyinformáció birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányosjogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségekA fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségekenterjesztheti elő:Telefon: +36 30 9699 153Internet cím: http://www.speedscooter.huE-mail: speedscooter.webshop@gmail.comA fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozásérdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésévelközvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó apanasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról ésaz azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányátszemélyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikushírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - azírásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt avállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezésétkövetően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennélrövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját avállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbelipanaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:1. a fogyasztó neve, lakcíme,2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyébbizonyítékok jegyzéke,4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnalikivizsgálása lehetséges,5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásfelhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén apanasz egyedi azonosítószáma.A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és aztaz ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annakjellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kelltovábbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testületszékhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kellterjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nemrendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:4. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.Fogyasztóvédelmi eljárásPanasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainakmegsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Apanasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokúhatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezeklistája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/Bírósági eljárásAz ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljáráskeretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. éviCXXX. törvény rendelkezései szerint.Békéltető testületi eljárásTájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszátelutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez isfordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozássalközvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékestestület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldésikötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség(„meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtetőkamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényénekmegfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel,amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelezőbírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvénymellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- ésközépvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számvitelitörvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- ésközépvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millióforintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködésnyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosításátcélozza.A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testületfeladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennekeredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélőérvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad afogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásbanbenyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyaneszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljánakmegfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történőmegjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kella. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,5. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitásügy rendezésétf. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte,közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,g. a testület döntésére irányuló indítványt,h. a fogyasztó aláírását.A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztóbizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányábana fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.huA területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek6. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:Budapesti Békéltető TestületSzékhely: BudapestIlletékességi terület: BudapestElérhetőség:Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.Telefonszám: 06-1-488-2131E-mail: bekelteto.testulet@bkik.huHonlap: bekeltet.bkik.hu Baranya Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: PécsIlletékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegyeElérhetőség:Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.Telefonszám: 06-72-507-154E-mail: info@baranyabekeltetes.huHonlap: baranyabekeltetes.huBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: MiskolcIlletékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegyeElérhetőség:Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszám: 06-46-501-090E-mail: bekeltetes@bokik.huHonlap: bekeltetes.borsodmegye.hu Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: SzegedIlletékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegyeElérhetőség:Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszám: 06-62-554-250/118E-mail: bekelteto.testulet@cskik.huHonlap: bekeltetes-csongrad.huFejér Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: SzékesfehérvárIlletékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegyeElérhetőség:Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.Telefonszám:06-22-510-310E-mail: bekeltetes@fmkik.huHonlap: www.bekeltetesfejer.hu Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: GyőrIlletékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegyeElérhetőség:Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszám: 06-96-520-217E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.huHonlap: bekeltetesgyor.huHajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: DebrecenIlletékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeElérhetőség:Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.Telefonszám: 06-52-500-710E-mail: bekelteto@hbkik.huHonlap: hbmbekeltetes.hu Pest Vármegyei Békéltető TestületSzékhely: BudapestIlletékességi terület: Pest VármegyeElérhetőség:Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.Telefonszám: 06-1-792-7881E-mail: pmbekelteto@pmkik.huHonlap: panaszrendezes.hu
7. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01-naptól. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.
Online vitarendezési platform
Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek eseténA fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 

Online vitarendezési platformAz Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogokA szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: www.speedscooter.hu / Ritzeld Norbert e.v.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódexHa az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésrőlA weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatásA honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.
Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáértÖnnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztüllehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelemkitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például atávolság meggátolná őket ebben.Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarfeltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbíznikívánt vitarendezési testületet.Az online vitarendezési platform itt érhető el:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HURészleges érvénytelenség, magatartási kódexHa az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvénybenmaradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerintimagatartási kódexe.Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint azalkalmazandó műszaki védelmi intézkedésrőlA weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készüla teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenőadatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannaktárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatásA honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunktájékoztatást.Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáértÖnnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevittadatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak abevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön általmegadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozótárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződéslétrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehetőlegrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását amegrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.8. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.A honlap használataA vásárlás nem regisztrációhoz kötött.A Termék kiválasztásaA honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyestermékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlásesetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.Kosárba helyezésA Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárbaanélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősülajánlattételnek.Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánjavásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Önáltal kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosártartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gomb megnyomásáig – szabadonmódosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékekhelyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „Terméket hozzáadtuk akosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz”gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárbahelyezni, úgy kattintson a „Vissza a termékhez” gombra!A Kosár megtekintéseA honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizhetia kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámátmegváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön általmegváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomblenyomásával folytathatja a vásárlást.Vásárlói adatok megadása„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékekmegvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy amegrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén arendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét,címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a„Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjüktávolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.A rendelés áttekintéseA fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja amegrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, ésvisszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelésáttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, afelhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nemváltoztathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).9. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Áruknak,valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva zárhatja lemegrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésérevonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.Ön a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnekkell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget vonmaga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződésifeltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötteA rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelésleadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Önmegrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl.név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg –velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapjameg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogymegrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. Aszerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerébenhozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).Fizetési módokUtánvételAmennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel"fizetési módot.Banki átutalásA termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.Átvételi módok, átvételi díjakMPL futárszolgálatA szállítást a Magyar MPL Postafutár végzi az ország egész területére -Ezen szállítási mód díja bruttó  / HÁZHOZ /HUF. 1990 ft Utánvét díj 550 ft                                                        / CSOMAGAUTOMATÁBA / 990 ft Utánvét díj 550 ft                                                     / POSTA PONT /  990 ft Utánvét 550 ftFoxPost csomagautomata 1290 ft Előre utalás A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes és környezettudatos csomagátvételi és -küldési mód.Ha megrendelését bármely FOXPOST csomagautomata egyikébe kéri, nem kell egész nap a futárra várnia.Az országos, folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózat automatái könnyen hozzáférhetőek az ország számospontján, hol beltérben, hol kültéren, és reggeltől estig elérhetőek.Miután átadtuk a FOXPOST-nak a csomagot, Ők 1 munkanap alatt kiszállítják az automatába, majd sms-benküldenek egy értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig átveheti.10. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tud fizetni.Az automaták listáját és további információt itt talál: https://www.foxpost.hu/csomagautomatakEzen szállítási mód díja bruttó 990 HUF.  UTÁNVÉT 550 ft MPL Posta PontMiért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni?Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így amunka előtt és után is elhozható a csomag. Itt megnézhető, hogy Önnek melyik esik útba.SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.A küldemények maximális tömege 40 kg..
A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak,amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors - a kapott kód és telefonszámunkmegadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomataEzen szállítási mód díja bruttó 990 HUF.  UTÁNVÉT 550 ftMOL postapontMOL postapontra (max 20kg): MOL postapont átvétel során az Ön által megjelölt MOL benzinkútra szállítják acsomagot ahol azt személyesen tudja átvenni. Csak abban az esetben válassza ezt a szállítási módot, ha biztosbenne, hogy a megrendelt Árut/Árukat együttesen nem haladják meg a 20kg-ot! Amennyiben mégis túllépi ezt ahatárt, nem áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttani Önhöz a csomagot! MOL postapont használata: SMSben vagy email-ben kapott értesítés után az Ön által megjelölt MOL benzinkútra megérkezett áruját személyesentudja átvenni! Csomagját az ott dolgozó alkalmazottaktól tudja elkérni! Fizetését bankkártyával és készpénzzel is letudja bonyolítani! MOL postapont előnye, hogy csomagját éjjel-nappal át tudja venni a kiválasztott MOL benzinkúton!Ezen szállítási mód díja bruttó 990 HUF.  UTÁNVÉ 550 ftTeljesítési határidőA megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, aVevő jogosult a szerződéstől elállni.Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötésAmennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt azesetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó amegrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.11. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresenmegtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetettÁru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok,költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru áranem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.Külföldre történő értékesítésAz Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unióterületén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja amegrendelt Áruk kiszállítását/átvételét.A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendeletelőírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára,vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedésihellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybeszolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el,amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerintinyelven kommunikálni a Vásárlóval.Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatbanmeghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek,vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a szállítási díjnakkifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt azesetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat(szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékbena vételár összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésérehívhatja fel a Vásárlót.Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nemmagyarországi Vásárlóknak is.Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más EurópaiUniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállításimódon.Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nemmagyarországi Vásárló is.Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez ajog nem illet meg.Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nemfizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó aszerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.12. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.Fogyasztói tájékoztatóTájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogrólFogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzletitevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélkülielállási joggal!A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztóaz elállási jogáta) Áru adásvételére irányuló szerződés eseténaa) az Árunak,ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatottÁrunak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítotthatáridőn belül gyakorolhatja, mely határidő 15 nap.A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben az Eladó által vállalt ezenfelüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályan írtakon felül.A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát aszerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti azajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlásaA fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatútján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényességeAz elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. Ahatáridő 15 nap.Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni 14 naponbelül.A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap, a jelen ÁSZF-ben az Eladó által vállalt ezenfelüli elállási idő önkéntes vállalás a jogszabályan írtakon felül.A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozónvisszaigazolni.Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása eseténAz Eladó visszatérítési kötelezettségeHa a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb azelállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó általellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így13. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásosfuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módjaA 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónakvisszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebbőladódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadottbankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.TöbbletköltségekHa a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, azEladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállításidíjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.Visszatartási jogAz Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nemszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kellfigyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása eseténAz Áru visszaszolgáltatásaHa a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Áruthaladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónakvagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnekminősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viseléseA fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha afogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött -szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesítettszolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget aszerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha afogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget aszerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegyefigyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésértA fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatotmeghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolhatóAz Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:a. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a14. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezettelőzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszítielállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;b. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nembefolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;c. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kéréséreállítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;e. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;f. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;g. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolhatómódon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekorállapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napotkövetően kerül sor;h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel afogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvételetekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;l. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződésesetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;m. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozottannak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá avállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra,kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekrevonatkozóanA fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készültA Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülővásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetébenA szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitáliselemet tartalmaz áruk esetébenAz Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletbenfoglalt követelményeknek.Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunakmeg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamintrendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással ésegyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkelalkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a15. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadottrendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve azüzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - ésbiztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunakalkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabványvagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előírrendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- ésegyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és abiztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annakképviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozónyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentésétrendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve acsomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - ésmeg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagypróbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogya nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismerniea nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagya nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetébenAz Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogya) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladófelelősségvállalása mellett végezték el; vagyb) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetvedigitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által -rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladófelelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembehelyezés befejeződött.Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitálisszolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel azáru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatosszolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazóárú esetébenDigitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az árudigitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonságifrissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell,hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződésa digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és adigitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó16. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.által észszerűen elvárható; vagya digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkorkét évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évesidőszakon keresztül kell biztosítania.Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel azáru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogya) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásánakkövetkezményeiről; ésb) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem azEladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor afogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.KellékszavatosságMilyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a PolgáriTörvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy azEladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy akicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végsőesetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha azindokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazóáru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjábanfennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. Ahasznált Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket,amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibákjelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyanminőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyanhiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, ésazoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskortájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha azaránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áruhibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállításátigényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, haaz Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nemteljesítette az alábbi feltételeketaz Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét17. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének éscéljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagykicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és acsereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezésköltségeinek viselését.megtagadta az áru szerződésszerűvé tételétismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvétételéta teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnalimegszüntetését teszi indokolttá, vagyaz Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozásészszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árutszerződésszerűvé tenni.Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annakbizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagyegészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibásteljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.Általánosan érvényesülő szabály, hogy:az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételétha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljánakmegfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésrevonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagykijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kellszámítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kellbocsátania.Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerűteljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, amegszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azoktekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó azadásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyébáru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnekmegfelelő árukat tartsa meg.Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árukegy része tekintetében szünteti meg, úgya Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut ésaz Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásábanteljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónaponbelül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés18. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nemtudja használni.Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben ismegállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincsegyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonbanmár Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.TermékszavatosságMilyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatosságiigényt érvényesíthet.Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. AzÁru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagya hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhetővagyaz Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése eseténazonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben19. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.érvényesítheti.JótállásMilyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapjánaz Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszakicikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban -jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállásinyilatkozatot kell átadnia.A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áruteljesítésének időpontjában.A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabályszerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érintia jótállásra kötelezett nevét és címéta Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárástazon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik ésa jótállás feltételeit.Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?Jótállási jogokA Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekbenárleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nemvállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha ajogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és azEladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.Érvényesítési határidőA jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletszerint:a. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,b. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,c. 250 000 forint eladási ár felett három év.E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartamameghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket ahiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést azEladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállásihatáridő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok20. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításranyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatniköteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részérőlmegállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó kötelesa fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles afogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általánosforgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül avásárló részére visszatéríteni.A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általiátvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagyamennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nemnyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolcnapon belül ki kell cserélni, vagyamennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nemnyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtájánszereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belülvisszatéríteni.Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagya kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontjaalapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagya kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontjaalapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagyamennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nemél, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni,ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplőeladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagytömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - azüzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás irántiigény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.Kivételek a jótállás alólA „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromosrollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutóslakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatniköteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?21. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általánosszavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézveolyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben azesetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainakfennállását.Három munkanapon belüli csereigényWebáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Hárommunkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekesetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét,akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árutki kell cserélnie.Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítésután keletkezett.Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatosságiés jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásbólfakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra,kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő VevőkesetébenKellékszavatossági jogok általános szabályaiFogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy azEladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy akicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát azEladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől iselállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha azindokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. Ahasznált Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket,amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibákjelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyanminőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyanhiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, ésazoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskortájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely ateljesítés (átadás) napján indul.Termékszavatosság és Jótállás22. Hatályos ettől a naptól: 2024.01.01. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorralDomain www.speedscooter.huE-mail speedscooter.webshop@gmail.comTelefon +36 30 9699 153Cégnév Ritzeld Norbert e.v.A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, aztközvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

ÁSZF PDF LINK    https://admin.fogyasztobarat.hu/my-pdf.php?params=aszf/1JNX1GTB/aszf.pdf

Változtak a jótállás szabályai 


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NzJlNWJl